|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Forsikring er en forretning eller erhverv, hvor kan køber sikkerhed eller beskyttelse inden for alle tænkelige risiko-områder.

Man kan forsikre sit liv, helbred, ejendom, indbo, bil og alt, hvar man i øvrigt har kært. Der er næsten ingen grænser for de objekter, der kan forsikres for en pris eller forsikringspræmie.

Den danske stat er selvforsikrende, dvs. enhver skade som rammer den offentlige sektor betales af de offentlige kasser. Den danske stat har også i sin velfærdsmodel tegnet forsikring for borgerne i en udstrakt grad. F.eks. er hjælp til helbred næsten gratis, hvor man i andre lande tegner dyre helbredsforsikringer. Et andet område er lovpligtige forsikringer, især ansvarsforsikringer.

Man kan tegne tillægsforsikringer - som går udover det, staten finder rimeligt at dække f.eks. inden for sundhedssektoren.

Forsikringsselskaber føre nøje statistik over hændelser, der vedrører deres forretning . En aktuar er så i stand til at beregne risikoen for en hændelse, hvorefter der kan beregnes en præmie. Somme tider kan det dog gå galt for et forsikringsselskab, hvis en vejr eller vind er til det. I så fald kan et forsikringsselskab tegne forsikring hos andre selskaber i form af genforsikring.


»
Få online selvbetjeningsrabat og spar op til 500 kr. pr. forsikring. Klik her

Selvrisiko
En selvrisiko er den del af en forsikringserstatning, som forsikringstageren selv skal betale. Hvis man fx på en bilforsikring har en selvrisiko på 4.000 kr., og man får tilkendt erstatning for en skade, der koster 10.000 kr at udbedre, skal man selv betale 4.000 kr, mens forsikringsselskabet afholder resten af udgiften (i dette eksempel 6.000 kr.) Hos de fleste forsikringsselskaber kan man vælge imellem flere forskellige selvrisici. Som hovedregel gælder, at jo st&.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Gode råd om forsikring Friskade Ansvarsforsikring Ankenævnet for Forsikring Force majeure Alarmanlæg Rejseforsikring Forsikringsbevis Ved tyveri Børneulykkes forsikring Gode råd om bilforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsselskab Dobbeltforsikring Hvad er en forsikring1111 Arbejdsskade forsikring Elitebilist Forsikringstager Bilforsikring Tilbud på forsikring Forsikringspolice Forsikringstilbud Forsikringssum Rejseforsikringer Dækning Selvrisiko Livsforsikring Familieulykkes forsikring Forsikringspræmie Gode råd om ulykkesforsikring Alarmer giver rabat på forsikringen Undgå tyveri Forsikring
 
 
 Du er her: Billig-forsikring - Forsikring Billig-forsikring - - Hvad er Billig-forsikring en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.